Om projekten

Infrastrukturkommissionen finansieras gemensamt av initiativtagarna MTR, NCC, PEAB, Ramböll, Skanska, Veidekke, KPMG och WSP.

Syfte

Kommissionen vill bredda diskussionen om finansiering, ägande och organisering av infrastruktur i Sverige och ska särskilt studera alternativ till traditionell anslagsfinansiering. I ljuset av t.ex. Sverigeförhandlingen och klimatutmaningarna vill kommissionen föreslå lösningar för hur vi kan få fram mer och smartare infrastruktur – snabbare än idag. Några konkreta projekt som exempel kommer att studeras och belysas.

Tidsplan

Kommissionen påbörjar sitt arbete i mars 2015 och räknar med att leverera sin slutrapport i september 2015. Under tiden fram till dess deltar kommissionen aktivt i samhällsdebatten och anordnar hearings och seminarier med ledande forskare och samhällsdebattörer.

Fristående kommission

Initiativtagarna finansierar projektet, men kommissionen har ett öppet mandat att försöka samla sig kring konkreta förslag som är politiskt genomförbara. Björn, teknologie doktor vid KTH, är kommissionens ordförande.

Ledamöterna representerar sig själva.