Slutrapport

Infrastrukturkommissionens uppdrag har varit att:

”Utreda och peka på möjliga vägar och modeller för att effektivisera och öka omfattningen av infrastrukturinvesteringar.”

Vägar och järnvägar har varit kommissionens huvudfokus, tillsammans med den del av den kommunala infrastrukturen som rör vatten- och avloppstjänster, det vi i rapporten kallar vardagens infrastruktur.

Kommisionen har ställt sex frågor som fungerat som ram för vårt arbete och utformningen av våra förslag.

  • Finns det behov av ökade investeringar i infrastruktur?
  • Finns det utrymme för ökade investeringar i infrastruktur?
  • Hur kan den samhällsekonomiska effektiviteten i genomförandet av investeringar i infrastruktur öka?
  • Var finns hindren för att öka inslaget av alternativ finansiering och organisering av infrastruktur?
  • Hur ska det förestående teknikskiftet på VA-området och den nödvändiga upprustningen av VA-nätet finansieras och organiseras?
  • Finns det konkreta idéer och förslag på projekt som kan genomföras genom alternativ finansiering och organisering i Sverige?