Pressmeddelande: Infrastrukturkommissionen presenterar sin slutrapport

Infrastrukturkommissionen presenterar idag sin slutrapport vid ett seminarium på IVA, Stockholm.

Infrastrukturkommissionen tillsattes i mars 2015 med uppdraget att utreda möjliga tillvägagångssätt och modeller för att effektivisera och öka omfattningen av infrastrukturinvesteringar.

– Infrastruktursektorn står inför stora utmaningar. Ökad global handel, urbaniseringen och omställningen till ett hållbart samhälle skapar betydande behov inom både transportinfrastrukturen och VA-systemen. För att kunna möta utmaningarna behöver vi öka effektiviteten i de investeringar vi gör och tänka nytt kring upphandling, finansiering och organisering av infrastruktur, säger Björn Hasselgren, Infrastrukturkommissionens ordförande.

Kommissionen har bestått av en ordförande och fyra ledamöter. Björn, teknologie doktor KTH, har varit ordförande och lett arbetet. Ledamöter i kommissionen har varit Allan, tidigare finansminister, Maria, tidigare språkrör, Stefan, tidigare bostads- och civilminister och Pia, tidigare regionråd i Skåne.

Infrastrukturkommissionen finansieras gemensamt av initiativtagarna KPMG, MTR, NCC, PEAB, Ramböll, Skanska, Veidekke och WSP.Seminariet inleds kl 13.00 och webbsänds på www.infrastrukturkommissionen.se
På hemsidan kan också rapporten laddas ned i sin helhet.

Leave a Reply